shrink tunnel

Mesin Shrink

Mesin Shrink Mesin shrink adalah alat pengemasan yang bekerja dengan cara menyusutkan plastik supaya plastik dapan mengemas produk dengan rapi sesuai bentuk dan pola produk. Mesin ini menyusutkan plastik yang

Read More
Chat with us on WhatsApp